آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
تحلیل CFD و تحلیل عددی

انجام تحلیل های عدد و محاسبات CFD پایان نامه های رشته سیالات و تبدیل انرژی با نرم افزار های OpenFoam، Fluent و Matlab

مهدی نصرتی - تهران -

0.1084